محاسبه دبی و هد در پمپ اسید به صورت زیر میباشد که البته در تمامی پمپ های به صورت مشترک است

دبی پمپ

دبی پمپ، مقدار سیالی است که در واحد زمان از پمپ عبور می‌کند. دبی پمپ با واحد لیتر بر دقیقه (L/min) یا متر مکعب بر ساعت (m³/h) اندازه گیری می‌شود.

فرمول محاسبه دبی پمپ

دبی پمپ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

دبی = Q = V / t

که در آن:

 • Q دبی پمپ (لیتر بر دقیقه یا متر مکعب بر ساعت)
 • V حجم سیال عبوری از پمپ (لیتر یا متر مکعب)
 • t زمان (دقیقه یا ساعت)

هد پمپ

هد پمپ، ارتفاعی است که سیال توسط پمپ به آن ارتفاع منتقل می‌شود. هد پمپ با واحد متر یا پا اندازه گیری می‌شود.

انواع هد پمپ

هد پمپ به دو نوع هد دینامیکی و هد هیدرولیکی تقسیم می‌شود.

 • هد دینامیکی (رأس فشار): این هد، ناشی از نیروی گریز از مرکز پمپ و سرعت سیال در خروجی پمپ است.
 • هد هیدرولیکی (رأس ارتفاع): این هد، ناشی از اختلاف ارتفاع بین سطح سیال ورودی و خروجی پمپ است.

فرمول محاسبه هد پمپ

هد پمپ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

هد = H = p / ρg + h

که در آن:

 • H هد پمپ (متر یا پا)
 • p فشار سیال در خروجی پمپ (پاسکال)
 • ρ چگالی سیال (کیلوگرم بر متر مکعب)
 • g شتاب گرانش (9.81 متر بر ثانیه به توان دو)
 • h ارتفاع سیال در خروجی پمپ (متر)

محاسبه دبی و هد پمپ

برای محاسبه دبی و هد پمپ، باید اطلاعات زیر را داشته باشید:

 • نوع پمپ
 • دبی مورد نیاز
 • فشار مورد نیاز
 • ویسکوزیته سیال
 • درجه حرارت سیال
 • طول مسیر انتقال سیال

با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید از جداول و نمودارهای موجود یا نرم‌افزارهای محاسباتی، دبی و هد پمپ ضد اسید را محاسبه کنید.

نمونه محاسبه

فرض کنید یک پمپ سانتریفیوژ با دبی 100 لیتر بر دقیقه و فشار 10 بار باید برای انتقال آب با ویسکوزیته 1 میلی‌پاسکال بر ثانیه و دمای 20 درجه سانتیگراد استفاده شود. طول مسیر انتقال سیال نیز 100 متر است.

با توجه به این اطلاعات، می‌توان دبی و هد پمپ را به صورت زیر محاسبه کرد:

دبی = 100 لیتر بر دقیقه = 0.167 متر مکعب بر ثانیه هد دینامیکی = 10 بار * 101.325 پاسکال بر بار = 1013.25 پاسکال هد هیدرولیکی = 100 متر * 9.81 متر بر ثانیه به توان دو = 9810 متر هد پمپ = 1013.25 پاسکال / 1000 کیلوگرم بر متر مکعب * 9.81 متر بر ثانیه به توان دو + 9810 متر = 10.91 متر

بنابراین، پمپ مورد نیاز باید دارای هدی حداقل 10.91 متر باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *